S pametnimi karticami Activa postanejo vsakdanje stvari bolj zabavne, poslovanje bolj varno in možnosti neomejene...

Pametna kartica ponuja več...

Razpoložljivost

Pametne kartice lahko dobite pri vseh bankah članicah sistema Activa.

Koristno

Današnji svet je poln nasprotij in protislovij, ki hote ali nehote vplivajo na naše življenje. Uspešnost posameznika prepogosto merimo samo glede na njegovo finančno moč in plačilno zmogljivost, manj pa glede na njegovo splošno družbeno učinkovitost, socialo, etiko, pravičnost in humanost.

In vendar si uspešne družbe ni moč zamisliti brez organiziranega plačilnega okolja, razvite finančne kulture in učinkovitih plačilnih instrumentov. Prav denar in različne oblike njegovih nadomestkov ter plačilne navade najbolje odražajo stopnjo družbenega razvoja. Pametna kartica z vsemi zmožnostmi uporabe je že pravi predstavnik časa, ki ga danes živimo.

Danes je v svetu veliko govora o dveh pomembnih kriterijih: varnosti in novih vrednotah. Čeprav protislovno povedano, višja stopnja osebne svobode prinaša tudi večja tveganja in višjo možnost zlorabe na vseh področjih človekovega delovanja. Zato so na področju osebne integritete in posledično osebnih financ potrebni vedno novi in novi varnostni mehanizmi. Tehnologija magnetnega zapisa je stara preko 100 let, njena uporaba na karticah polovico manj in se iz bančnega sveta dokončno umika. Kartice z magnetnim zapisom so namreč pogosta tarča kriminalnih združb, saj se jih da zlahka ponarejati. Pametne kartice pa poleg drugih funkcionalnosti zagotavljajo predvsem varno poslovanje.

Po eni strani kot potrošniki proizvajamo nove potrebe, po drugi strani pa jih umetno proizvaja tudi sama industrija potrošnje, neodvisno od nas samih. Od tod torej izvirajo zahteve po novih storitvah in novih proizvodih ter novih plačilnih instrumentih. Eden izmed razlogov za prehod na pametne kartice tako izvira iz zastarelosti tehnologije magnetnega zapisa - pomnilniške zmogljivosti magnetnega traku več ne izpolnjujejo zahtev po novih funkcionalnostih in vsebinah, ki jih prinašajo nov način življenja in posledično novi kartični izdelki in storitve.

Finančno poslovanje in plačilne navade so danes neprimerno drugačne in bolj kompleksne, kot so bile pred leti. Zato smo priča uvajanju pametnih kartic, tehnologije javnih in zasebnih ključev, elektronskih denarnic, spremljanju pripadnosti in zvestobe, spletnih bank, elektronske trgovine, interaktivnih storitev in še marsičesa drugega.

Projekt prehoda na tehnologijo pametnih kartic je največji tehnološki in organizacijski izziv v zgodovini sodobnega bančništva in krepek finančni zalogaj za vse udeležence. Če upoštevamo, da je tehnologija mikroprocesorskega čipa potrebovala 30 let za to, da se je preselila iz laboratorijev v resnično življenje, in da je od objave standardov za pametne kartice leta 1996 in njenega aktivnega uvajanja poteklo že 10 let, potem je zahtevnost projekta več kot očitna.

Poudariti moramo, da se je revolucija uporabe mikročipov zgodila tudi na ostalih področjih bančništva in predvsem drugih industrijskih panogah. Še posebej se je to odrazilo po 11. septembru 2001 vsepovsod po svetu zaradi uvajanja novih varnostnih kriterijev, povezovanja različnih institucij in medpanožnega sodelovanja. S tem pa je prišla do veljave večfunkcionalnost in večaplikativnost pametne kartice kot ena izmed najbolj vidnih lastnosti te tehnologije. Večaplikativna kartica članic sistema Activa glede na najnovejše trende v svetu zaradi dinamične avtentikacije in operacijskega sistema MULTOS zadovoljuje najvišje svetovne varnostne standarde ter dolgoročno ponuja vznemirljivo privlačnost dodatnih funkcionalnosti.

Seveda je za uspeh tehnologije pametnih kartic zelo pomembno, kakšna izhodišča in kakšne temelje pri obravnavanju komitentov in zadovoljevanju njihovih prihodnjih potreb si bodo banke danes postavile. Kajti minili so časi, ko smo vse naše komitente dali v en koš in jih tako tudi obravnavali. Govorimo o tako imenovanih psihosocioloških vrednotah, filozofskih kategorijah, o etiki, morali, določenem načinu življenja, ki začenja prevladovati v svetu na vseh ravneh našega življenja in sobivanja.

Danes je najpomembnejši posameznik s samo njemu lastnimi osebnimi lastnostmi, interesi in finančnimi zahtevami. Vsakemu moramo znati prisluhniti, mu pomagati in pravilno svetovati (vsi niso najbolj vešči upravljanja z denarjem). Če pa hočemo obvladovati naše poslovne odnose s strankami na tak način, potrebujemo nove plačilne instrumente, podprte z zahtevno tehnološko podporo. Uporabnik bo to začutil skozi celovito spremljanje, obveščanje in svetovanje, skratka skozi poglobljen odnos na osnovi partnerstva. Banka prihodnosti ne pozna dviga gotovine na okencu (to je sila enostavno in rutinsko opravilo), ampak drugačno skrb za stranko. Končni cilj je oplemenitev njenih sredstev in celovita ponudba storitev in izdelkov. Na ta način se bo povečevalo zaupanje v banko in utrjeval njen ugled.

Nenazadnje je pametna kartica sistema Activa tudi svetovna in predvsem evropska kartica, že danes po tehnični in vsebinski zasnovi usklajena s cilji Lizbonske strategije. Kot taka predstavlja temeljni pogoj za dokončno uresničenje vizije enotnega evropskega plačilnega okolja. Ta prinaša prednosti predvsem za imetnika kartice, ki pričakuje, da bo lahko pametno kartico uporabil kjerkoli v Evropi enako enostavno in po isti ceni, skratka, enakovredno kot v domačem okolju.

Če smo se pred leti podpisali pod udarno geslo POGLED V PRIHODNOST, lahko s ponosom poudarimo, da se je z uporabo pametne kartice prihodnost novih bančnih storitev že začela. Pametna kartica, ki jo imate v rokah, se bo v času spreminjala in dopolnjevala. Z leti bodo postajale naše storitve vedno bolj vsebinsko bogate, prirejene posameznikovim osebnim potrebam in željam.

Na tej poti vam članice sistema Activa želimo veliko zadovoljstva, udobnega poslovanja in učinkovite izrabe vaše pametne kartice v celotnem domačem, evropskem in svetovnem finančnem okolju.

Storitve pametnih kartic

PKI in Activa Kripto-Modul

Digitalna potrdila shranjena na pametni kartici Activa...

MasterCard PayPass

Odkrite udobje brezstičnega plačevanja s plačilnimi instrumenti Activa...

MasterCard SecureCode

Varno spletno nakupovanje s karticami MasterCard in Maestro...

Verified by VISA

Varno spletno nakupovanje s karticami VISA in VISA Electron...

OneSMART Web

Osebni podatki varno shranjeni na čipu pametne kartice Activa...

Prenosni čitalci

Enkratno geslo za večjo varnost na spletu...