Nekaj informacij o blagovnih znamkah Activa in njihovi uporabi...

Uporaba logotipa

Koristno

Blagovna znamka Activa se deli v dve glavni skupini označb, na krovno in produktno.

Krovna blagovna znamka

Krovna blagovna znamka je zaznamovana z osnovnim znakom in imenom Activa.

Simbolizira:

Krovno blagovno znamko simbolizira ime Activa in znak, ki je sestavljen iz stilizirane črke s kratko podaljšano črto in napisom »ctiva« na črti znotraj črke A.

Produktna blagovna znamka

Produktne blagovne znamke so podrejene krovni. Zaznamovane so z znakom in imenom Activa, katerima so dodatni drugi elementi (npr. ActivaCard, Activa Maestro, Activa MasterCard, Visa ...).

Simbolizirajo:

Produktno blagovno znamko simbolizira ime ActivaCard in znak, ki je sestavljen iz stilizirane črka s kratko podaljšano črto in napisom »ctiva« na črti znotraj črke A ter krepkim napisom ob znaku. Vse skupaj je uokvirjeno s tanko črto.