Bilten Activa

Bilten sistema Activa je vir zanimivih informacij s področja kartičnega poslovanja znotraj bank članic sistema.

Koristno

Objavljeno: 14. december 2006

Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba d.d. je s 1.12.2006 sklenila z Banko Koper in bankami članicami sistema Activa* (Banka Celje d.d., Deželna banka Slovenije d.d., Gorenjska banka d.d., Poštna banka Slovenije d.d., Raiffeisen Krekova banka d.d., Volksbank Ljudska banka d.d.) nezgodno zavarovanje za vse imetnike plačilnih kartic Activa, Activa MasterCard (navadne in zlate) ter Activa Visa (navadne in zlate) s spremenjenim kritjem.


Vsi imetniki navedenih plačilnih kartic imajo v primeru nezgode naslednja zavarovalna kritja:

- Smrt zaradi nezgode - 2.045,00 €
- Trajna invalidnost - 4.090,00 € **

Zavarovalno kritje prične ob 0.00 uri dne začetka veljavnosti plačilne kartice in traja do 24.00 ure tistega dne, ko poteče veljavnost plačilne kartice oziroma, ko imetnik plačilne kartice izgubi pravico do uporabe plačilne kartice.

Imetnik plačilne kartice mora nezgodo oziroma poškodbo, ki ima za posledico smrt (v tem primeru zakoniti zastopnik oz. dedič) ali trajno izgubo splošne delovne sposobnosti (invalidnost), prijaviti na zavarovalnem obrazcu, ki ga dobi v najbližji poslovni enoti Adriatic Slovenica d.d., kjer izpolnjenega tudi odda.

Zavarovanje se potrdi s kartico Activa, Activa-Mastercard in Activa-Visa. Po končanem zdravljenju je potrebno zavarovalnici dostaviti zdravstveno dokumentacijo o poškodbi.

Imetniki omenjenih kartic Nove kreditne banke Maribor imajo sklenjeno drugačno zavarovanje in kritje o katerem se lahko pozanimajo na banki.


* Imetniki omenjenih plačilnih kartic Nove KBM imajo sklenjene drugačne pogoje o katerih se lahko pozanimajo na svoji banki

** zavarovalna vsota za primer invalidnosti izplača le v primeru invalidnosti nad 10%.