Najbolj razširjena plačilna kartica v svetu.

Activa Visa

Razpoložljivost

Kartico Activa Visa lahko dobite pri naslednjih bankah članicah sistema Activa:

Koristno

Zunanje povezave

Klasična kombinirana kartica Activa Visa ima zelo široko mednarodno veljavo. V Sloveniji jo uporabljate kot kartico Activa ali kot kartico Visa, v tujini pa kot kartico Visa na prodajnih mestih po vsem svetu. Je kreditna kartica posebne vrste, saj z njo plačujete obveznosti le enkrat mesečno. Imetnikom nudi možnost prekoračitve sredstev na osebnem računu, obenem pa so nezgodno zavarovani 24 ur na dan. Imetnikom zlate kartice dodatno nudimo možnost višjih limitov pri prometu s to kartico, večjih prekoračitev sredstev na osebnem računu in dvig večjega števila čekovnih blanketov.

Poslovna Activa Visa

Namenjena je poslovnim ljudem, ki se pri poravnavanju različnih računov iz vsakdanjega poslovnega življenja želijo izogniti uporabi gotovine in naročilnic. Plačilo reprezentančnih, potovalnih in drugih stroškov je enostavno in diskretno, saj pri plačilu predložite le vašo poslovno kartico in z vnosom PIN-a oziroma vašim podpisom overite račun.

Uporaba

Omogoča vam nakup blaga in storitev v Sloveniji ter v tujini na prodajnih mestih z oznako Visa. Z njo nakupujete v samopostrežnih trgovinah, veleblagovnicah, diskontih, butikih, specializiranih trgovinah, hotelih, kampih... Prav tako vam omogoča dvig gotovine na bankomatih z oznako Visa v Sloveniji in tujini ob uporabi vaše osebne številke PIN in v bankah z oznako Visa v Sloveniji ter tujini.

Poslovanje

Obveznosti v domači in tuji valuti, ki izhajajo iz poslovanja s to kartico, poravnavate s transakcijskega računa enkrat mesečno, 8., 18. ali 28. O opravljenem prometu vas vaša banka redno obvešča po pošti v posebnem izpisku. Obveznosti v domači in tuji valuti, ki izhajajo iz poslovanja s kartico, se poravnavajo v evrih. Kartica velja 3 ali 4 leta.

Kako do kartice

Če je vaša banka članica sistema Activa in izdaja to kartico, izpolnite vlogo za izdajo kartice, ki jo dobite v enoti banke. Nekatere banke omogočajo naročilo kartice tudi preko interneta oziroma elektronskega bančništva. O izdaji kartice vas bo vaša banka obvestila v najkrajšem možnem času.

Dodatne funkcionalnosti kartice

Varno spletno nakupovanje z uporabo storitve Verified by VISA