Vsestransko uporabna... Identifikacijska kartica osebnega računa, omogoča dvig gotovine na bankomatu, poslovanje na POS terminalih in spletno nakupovanje.

Gotovina prihodnosti ™

Activa Maestro

Razpoložljivost

Kartico Activa Maestro lahko dobite pri vseh bankah članicah sistema Activa.

Koristno

Zunanje povezave

Odlika kartice je predvsem v njeni univerzalnosti in varnosti poslovanja. Združuje namreč več funkcij, ki povečujejo njeno uporabnost, sprejemajo pa jo le prodajna mesta, ki so opremljena s POS terminali. Slednje pomeni, da se vsaka transakcija preveri v avtorizacijskem sistemu banke. Bremenitev vašega računa za obveznosti je sprotna, kar vam omogoča enostavno upravljanje s finančnimi sredstvi.

Uporaba

Kartica omogoča nakup blaga in storitev na prodajnih mestih v Sloveniji in v tujini, ki imajo oznako Maestro. Prav tako vam omogoča dvig gotovine na prodajnih mestih, ki imajo POS terminale in oznako "gotovina". S tem uredite na enem mestu dve zadevi hkrati - ob nakupu v trgovini dvignete po želji tudi gotovino. Storitev izplačila gotovine uporabljate tudi v enotah Pošte Slovenije. Ob uporabi PIN-a, ki je vaša osebna številka, kartica omogoča poslovanje z bankomati, ki imajo oznako Maestro, Ba in Cirrus.

Kartica je tudi dokazilo o lastništvu čekov in omogoča nakup blaga ter storitev s čekom računa na vseh prodajnih mestih v Sloveniji. Vaš podpis na hrbtni strani kartice oziroma vaša PIN koda sta vaša identifikacija.

Poslovanje

Ob odprtju osebnega računa pri banki, ki je članica sistema Activa, prejmete kartico Activa Maestro in štirimestno osebno številko PIN. To številko uporabljate pri poslovanju na bankomatih in ob nakupovanju na prodajnih mestih s POS terminalom, ki zahteva vnos PIN-a zaradi identifikacije. Za obveznosti, ki izhajajo iz poslovanja s to kartico, ste bremenjeni dnevno oziroma na dan opravljenega nakupa ali druge transakcije. O opravljenem prometu vas vaša banka redno obvešča po pošti. Ob nakupih uporabljate kartico izključno na POS terminalih, kar omogoča visoko stopnjo zaupanja pri poslovanju zaradi neposredne, on-line avtorizacije. Kartica velja 4 leta.

Kako do kartice

Kartico prejme vsak komitent, ki ima odprt osebni račun pri eni od bank članic sistema Activa.

Dodatne funkcionalnosti kartice

Hranjenje digitalnih potrdil na kartici

Varno spletno nakupovanje z uporabo storitve SecureCode

Hranjenje osebnih podatkov z uporabo storitve OneSMARTWeb