Za varnost vašega kartičnega poslovanja poskrbita čip in PIN...

Moj čip in PIN za imetnike kartic

Vsebina

Banke sistema Activa smo se odločile v letu 2006 nadgraditi celotno mrežo (prek 11.000) POS terminalov in jih prilagoditi sprejemanju po načelu čip in PIN, hkrati pa terminale pripravili tudi na sprejem evra. Nadgradnje POS terminalov opravljajo območni serviserji, za prodajna mesta pa smo izvedli izobraževanja tako s strani serviserjev kot s strani banke lastnice POS-terminala, kjer smo jih seznanili z delovanjem nadgrajenih POS-terminalov in s spremembami pri identifikaciji imetnika kartice.

Tipkovnica za vnos PIN-a Terminale Activa, prilagojene »pametni« tehnologiji, boste prepoznali po majhni nalepki Activa na tipkovnici. Poznavanje PIN kode je edina stvar, da lahko na takšnem prodajnem mestu opravite nakup blaga ali storitve.

Ker se slovenske banke časovno različno prilagajajo svetovnim trendom in čipni tehnologiji, boste zagotovo soočeni z dejstvom, da bo uporaba PIN kode na mnogih terminalih še vedno nemogoča. Prosimo, da se na takšnih terminalih ravnate po navodilih trgovca in transakcijo potrdite s podpisom na potrdilo o nakupu.

Pri nakupih bodite pozorni in se ob tem ravnajte skladno z navodili, predstavljenimi na strani o varnosti.