Za varnost vašega kartičnega poslovanja poskrbita čip in PIN...

Moj čip in PIN za imetnike kartic

Vsebina

V sistemu Activa pričakujemo, da bo uporaba PIN kode namesto lastnoročnega podpisa omogočila osebam s posebnimi potrebami in invalidom lažje rokovanje s plačilnimi karticami.

V Angliji so v letu 2004 izvedli raziskave (vir: www.chipandpin.co.uk), s katerimi so merili vplive uporabe PIN kode pri plačilih s plačilnimi karticami ljudi s posebnimi potrebami in invalidi ter pri populaciji starejših imetnikov kartic. Ugotovili so, da jih večina za ta način plačila meni, da je bolj uporaben v primerjavi z lastnoročnim podpisom.

Zavedamo se, da bodo imeli nekateri komitenti pri uporabi pametnih kartic težave zaradi nezmožnosti uporabe rok. Zlasti to velja za osebe z močnim artritisnim obolenjem in cerebralno paralizo. Tem komitentom svetujemo, da se obrnejo na pomoč zaposlenih na prodajnem mestu pri rokovanju z opremo, saj je slednje njihova dolžnost.

Posebno pozornost smo namenili ljudem, ki so slepi ali slabovidni, pri čemer želimo poudariti, da vsi proizvajalci PIN tipkovnic sledijo mednarodnim pravilom oblikovanja tipkovnic. Večina jih že uporablja standard, pri katerem vsebuje sredinska številka »5« na številčnici reliefno piko. Slednja je slepim in slabovidnim poznana in jim omogoča lažje rokovanje z napravo.

Tipkovnica za vnos PIN-a Poleg tega so se proizvajalci tipkovnic poenotili glede formatov funkcijskih tipk:

Te tri funkcijske tipke se nahajajo bodisi vertikalno na desni zunanji strani bodisi horizontalno na spodnji strani pod numeričnimi tipkami. Kjer so tipkovnice barvne, je tipka »zavrni« rdeče barve, »zbriši« rumene in tipka »potrdi« zelene barve. Nekateri terminali imajo funkcijske tipke tudi horizontalno nad numeričnimi tipkami, vendar slednje praviloma niso namenjene uporabniku, temveč prodajnemu mestu.

Lahko se zgodi, da vam bo zaradi arhitekture in konfiguracije prodajnega pulta POS oprema onemogočala prost dostop do POS terminala in pripadajoče PIN tipkovnice. Prosimo, da se v tem primeru obrnete na zaposlenega na prodajnem mestu, ki vam mora pomagati. Vsekakor se držite tudi pravil varne rabe PIN kode.

Komitente, ki menijo, da jim težava z vidom, pri uporabi rok ali kakšna druga telesna okvara tako ali drugače omejuje vsakodnevno nakupovanje, prosimo, da se obrnejo na banke, kjer smo se zaobljubili pomagati vam po svojih najboljših močeh. Prav tako želimo, da se na banke članice sistema Activa obrnete tudi v primeru kakršnih koli pomislekov ali težav. V bankah smo se zavezali tej populaciji nuditi vso potrebno pomoč in znanje, da jim olajšamo življenje in plačevanje. Komitentu na banki za posredovanje ne bo potrebno v nobenem primeru dokazovati njegove telesne okvare ali zdravstvene težave.

Želimo, da se na nas po potrebi obrnejo tudi stanovske organizacije invalidov v Sloveniji, saj bomo le skupaj uspešno premagovali morebitne ovire.