Za varnost vašega kartičnega poslovanja poskrbita čip in PIN...

Moj čip in PIN za podjetja in organizacije

Vsebina

Zbirna specifikacija o opravljenih plačilih na POS terminalih se izdela s transakcijo ZAKLJUČEK POSLOVANJA. Z zaključkom poslovanja se izdela zbirno potrdilo vseh nakupov in opravljenih izplačil gotovine s karticami na POS terminalu. Prodajno mesto prešteje potrdila o nakupu in ugotovi, ali se število ujema s številom na zbirnem potrdilu. V primeru, da se pri zaključku poslovanja ugotovi, da se število in vrednost potrdil o nakupu ne ujemata z dnevnim izpisom na POS terminalu, prodajno mesto pošlje banki, s katero ima sklenjeno pogodbo, fotokopije zaključka in potrdil o nakupu, ki niso v zaključku upoštevani za nadaljnjo knjiženje.

Sistem Activa izvaja dnevno umetne zaključke, in sicer vsak dan ob 24:00, ker pomeni obdelavo transakcij dan za dan. S takšnim načinom je zagotovljena obdelava transakcij tudi za prodajna mesta, ki ob koncu dneva ne bodo sama opravila zaključka poslovanja.

Vsak zaključek poslovanja na POS terminalu (zaključek prodajnega mesta in umetni zaključek) predstavlja v obdelavi samostojni paket. Vsi obdelani paketi transakcij so prikazani v obvestilu o zapadlosti prometa in so specificirani po vrsti kartic.

Navedeno pravilo velja samo v primerih, ko prodajno mesto uporablja POS terminale sistema Activa.