Za varnost vašega kartičnega poslovanja poskrbita čip in PIN...

Moj čip in PIN za podjetja in organizacije

Vsebina

1. korak

Zaposleni na prodajnem mestu preveri videz plačilne kartice (varnostni standardi na kartici), izvede plačilo in upošteva navodila, ki se v obliki sporočil vrstijo na zaslonu.

Plačilo s pametno kartico (čip)

Zaposleni na prodajnem mestu vizualno preveri, za kakšno kartico gre. V kolikor gre za pametno kartico (s čipom), vstavi kartico v režo PIN tipkovnice, kjer POS terminal samodejno preveri podatke na pametni kartici. Nato vnese v POS terminal znesek nakupa ter vnos potrdi. Na ekranu POS terminala se izpiše način identifikacije imetnika kartice, ki je lahko vnos identifikacijske številke (PIN koda) kartice ali podpis imetnika (velja predvsem pri tujih izdajateljih kartic). Vzpostavitev komunikacije in izmenjava podatkov traja nekaj časa. Postopek je zaključen, ko se izpiše potrdilo o uspešno opravljeni transakciji.

Plačilo s kartico (magnetni zapis)

Zaposleni na prodajnem mestu potegne kartico prek čitalca magnetne steze, POS terminal pa samodejno preveri podatke na kartici. Nato vnese znesek nakupa v POS terminal ter vnos potrdi. Na ekranu POS terminala se izpiše način identifikacije imetnika kartice (ali z vnosom PIN kode ali s podpisom imetnika). Postopek je zaključen, ko se izpiše potrdilo o uspešno opravljeni transakciji.

2. korak

Če je transakcija uspešno opravljena, se natisne potrdilo o nakupu, sicer se upoštevajo sporočila na POS-terminalu.

Prodajno mesto je dolžno na podlagi sporočila na POS terminalu izvesti avtorizacijo (Call referral), zavrniti nakup ali odvzeti kartico. Za vse ostale informacije prodajno mesto pokliče servisni center Activa (tel.: 05/666 12 56). V primeru, da se na POS terminalu izpiše sporočilo »Call referral« ali pokliči izdajatelja, je prodajno mesto dolžno poklicati servisni center Activa in slediti navodilom operaterja.

3. korak

Potrdilo o nakupu

V primeru nakupa s pametno kartico je v večini primerov potreben vnos PIN-a (izpis na ekranu). Na podlagi pravilno vnesenega PIN-a se iz POS terminala izpiše potrdilo o uspešnem nakupu. V kolikor je pri transakcijah s kartico potreben podpis imetnika kartice, je trgovec dolžan preveriti enakost podpisov na hrbtni strani kartice s podpisom na potrdilu o nakupu. Če se podpisa ne ujemata (npr. ime lastnika kartice je Janez, podpis na potrdilu o nakupu pa Marko) se poleg podpisa zahteva ponoven podpis. Če se tudi ta ne ujema, se nakup ne opravi in transakcija stornira ter pokliče servisni center zaradi možnosti, da je kartica ukradena.

4. korak

Prodajno mesto je dolžno kartico odvzeti v naslednjih primerih:

Prodajno mesto odvzeto kartico uniči (prereže del magnetnega traku in sredino čipa na kartici) ter jo skupaj s prijavo o odvzeti plačilni kartici pošlje na servisni center Activa.

5. korak

Kartico in kopijo (drugi izvod) potrdila o nakupu prejme imetnik.

Prodajno mesto hrani pri sebi prve izvode potrdil o nakupih skupaj z izvodom zbirnega potrdila skladno s slovensko zakonodajo (3 leta). Na zahtevo banke je prodajno mesto dolžno banki poslati fotokopijo potrdila v roku sedmih dni po prejemu zahtevka, sicer je finančno odgovorno za zneske zahtevanih fotokopij (reklamacij imetnika plačilne kartice).

V primeru prekinitve in okvare POS terminalov prodajno mesto takoj javi servisnemu centru Activa, telefon: 05 666 12 56. Prodajno mesto je dolžno ravnati v skladu z navodili servisnega centra.