Za varnost vašega kartičnega poslovanja poskrbita čip in PIN...

Moj čip in PIN za podjetja in organizacije

Vsebina

Pametne kartice sistema Activa

Z uvedbo pametnih kartic, ki so in bodo tudi v prihodnje nadomeščale sedanje plačilne kartice z magnetno stezo, bodo vse transakcije možne samo z uporabo osebne identifikacijske številke (PIN-a), ki jo ob prevzemu na banki prejme vsak uporabnik plačilne kartice. Enako pravilo že danes velja za vse bančne kartice Maestro.

Vnos osebne številke v PIN tipkovnico opravi imetnik sam, prodajno mesto pa mu mora pri tem zagotoviti čim večjo mero diskretnosti. V kolikor je osebna številka pravilno vnesena in plačilna kartica veljavna, se transakcija uspešno izvede. V nasprotnem primeru se na POS terminalu izpiše komentar, ki vsebuje razlog zavrnitve transakcije. V vsakem primeru je zaposleni na prodajnem mestu dolžan upoštevati navodila POS terminala.

Z uvedbo vnosa identifikacijske številke v POS terminal se je spremenil tudi način verodostojnosti transakcije, saj na ta način ni več potreben podpis imetnika kartice. Na izpisu POS terminala se v primeru uspešno izvedene transakcije na listku izpiše PODPIS NI POTREBEN.

Pametne kartice drugih sistemov

Identifikacija transakcij z nekaterimi tujimi pametnimi karticami se lahko izvrši ali z uporabo osebne identifikacijske številke (PIN) ali na podlagi podpisa imetnika. V vsakem primeru je potrebno pametno kartico vstaviti v PIN tipkovnico ter na podlagi komentarjev na POS terminalu opraviti identifikacijo imetnika (podpis ali PIN).

Kartice z magnetnim zapisom

V obtoku bodo še nekaj časa prisotne tudi plačilne kartice z magnetnim zapisom. Transakcijo s tovrstnimi karticami se opravi s potegom kartice prek čitalca magnetne steze na POS terminalu, ki prebere podatke na magnetnem zapisu kartice. Po uspešno opravljenem preverjanju podatkov na magnetnem zapisu, vnosu zneska transakcije in identifikaciji imetnika je transakcija uspešno/neuspešno opravljena.

Vnos PIN kode

Na začetku poslovanja s pametnimi karticami (predvsem kreditnimi karticami) je možno, da se bodo prodajna mesta srečevala s problemi napačno vnesenih PIN-ov s strani imetnikov kartic. V primeru, da imetnik kartice večkrat vnese napačno PIN kodo, se kartica zablokira. V takšnem primeru se imetnika usmeri na banko, ki mu je kartico izdala. Enako velja za primere, ko imetnik ne bo poznal svoje identifikacijske številke.

V izogib nepotrebnim tovrstnim problemom tako na strani imetnikov kot na strani prodajnega mesta svetujemo, da zaposleni na prodajnem mestu imetnika opozorijo na možnost blokiranja kartice zaradi nepravilno vnesenega PIN-a oziroma nepoznavanja PIN kode.

Za kartice sistema Activa velja pravilo, da se po 3x napačno vneseni identifikacijski številki kartica blokira. Omenjeno pravilo pa se lahko razlikuje glede na izdajatelja kartice.