Za varnost vašega kartičnega poslovanja poskrbita čip in PIN...

Moj čip in PIN za podjetja in organizacije

Vsebina

Skladno s pravili mednarodnih kartičnih sistemov (MasterCard, Visa) glede procesiranja dvigov gotovine na banki ter transakcij, opravljenih na prodajnih mestih, ki se ukvarjajo z igrami na srečo, morajo biti pri procesiranju omenjenih transakcij izpolnjeni naslednji pogoji:

Transakcije, opravljene s kreditnimi karticami

Potrdila o nakupih, opravljenih s kreditnimi karticami, pri katerih se pristnost le-teh opravlja s PIN-om, morajo vsebovati naslednje podatke:

Identifikacija komitenta se opravi s PIN kodo.

Potrdila o nakupih, opravljenih s kreditnimi karticami, pri katerih se pristnost le-teh opravlja s podpisom komitenta, morajo vsebovati naslednje podatke:

Identifikacija komitenta se opravi na podlagi osebnega dokumenta komitenta.

Glede na to, da POS terminali ne omogočajo izpisa podatkov, navedenih v točkah 8–10, smo vam v prilogi priročnika za delo na prodajnih mestih dodali obrazec Potrdilo o identifikaciji komitenta pri izvedbi transakcije, ki ga morajo bančni delavci ter delavci na prodajnih mestih, ki se ukvarjajo z igrami na srečo, ob procesiranju transakcij v celoti izpolniti.

Potrdilo o identifikaciji komitenta pri izvedbi transakcije (50 KB)

Izpolnjen obrazec je potrebno hraniti skupaj s potrdilom o nakupu.

V primeru zavrnitve transakcije s strani banke izdajateljice kartice morajo prodajna mesta skupaj s potrdilom o nakupu dostaviti banki tudi izpolnjen obrazec.

Transakcije, opravljene z debetnimi karticami (samo kartice Maestro)

Skladno s pravili mednarodnih kartičnih sistemov je potrebno pri vseh transakcijah, opravljenih z debetnimi karticami, ne glede na kategorijo prodajnega mesta, identifikacijo imetnika opraviti s PIN-om. POS terminali omogočajo izpis vseh potrebnih podatkov, predpisanih s strani mednarodnih kartičnih sistemov, zato pri tovrstnih transakcijah ni potrebno izpolnjevati priloženega obrazca.