Za varnost vašega kartičnega poslovanja poskrbita čip in PIN...

Moj čip in PIN za podjetja in organizacije

Vsebina

Avtorizacija 10

V kolikor obstaja kakršenkoli sum, da je kartica ukradena ali ponarejena, je prodajalec dolžan poklicati servisni center Activa, ki deluje 24 ur na dan, 365 dni na leto.

Prodajalec se predstavi ter sporoči geslo »avtorizacija 10«. Operater v avtorizacijskem centru Activa zastavi nekaj kratkih vprašanj, na katere prodajalec odgovarja z »da« ali »ne«, v nadaljevanju pa upošteva navodila avtorizacijskega centra Activa.

Offline transakcije na POS terminalih

Določene transakcije s pametno kartico se lahko avtorizirajo na samem POS terminalu (Off line avtorizacija). Tovrstne transakcije se prenesejo na avtorizacijski sistem s prvo On line avtorizacijo oziroma z zaključkom poslovanja POS terminala.