Za varnost vašega kartičnega poslovanja poskrbita čip in PIN...

Moj čip in PIN za podjetja in organizacije

Vsebina

Izplačilo gotovine se izvaja izključno s plačilno kartico Activa Maestro na prodajnih mestih, ki imajo posebno pogodbo za to ponudbo. Transakcije se opravi prek POS terminala, ki prebere podatke na magnetnem zapisu kartice, preveri veljavnost kartice in izdela potrdilo o izplačilu gotovine.

Prodajno mesto pri izplačevanju gotovine upošteva omejitve zneskov, ki veljajo v pogodbi med banko in prodajnim mestom ali so v skladu z navodili banke. Upravičenost izplačila se preveri samodejno, z avtorizacijo prek POS terminala.

Postopek izplačila gotovine je naslednji:

PREVERI SE VIDEZ PLAČILNE KARTICE ACTIVA MAESTRO IN OPRAVIJO NASLEDNJI POSTOPKI:

POS terminal samodejno preveri veljavnost kartice in opravi avtorizacijo.

ČE JE TRANSAKCIJA USPEŠNO OPRAVLJENA, SE NATISNE POTRDILO, ČE NE, PA SE DVIG ZAVRNE OZIROMA UPOŠTEVA SPOROČILO NA POS TERMINALU.

Prodajno mesto je dolžno na podlagi sporočila na POS terminalu izvesti avtorizacijo, zavrniti nakup ali odvzeti kartico. Za vse ostale informacije je pristojen servisni center Activa, tel.: 05 666 12 56.

KARTICO ACTIVA MAESTRO IN KOPIJO (DRUGI IZVOD) POTRDILA PREJME IMETNIK.

Prodajno mesto lahko (na primer pri napačno vnesenem znesku) stornira transakcijo. Stornira se vedno lahko le zadnja opravljena transakcija, kar pomeni, da po opravljeni prvi naslednji transakciji storno prejšnje ni možen.

Prodajno mesto preneha izplačevati gotovino, ko oceni, da nadaljnje izvajanje te storitve onemogoča normalno poslovanje. Ko se ponovno nabere zadostna količina gotovine v blagajni, prodajno mesto ponovno prične izplačevati gotovino.

Prekinitve in okvare POS terminalov se sporočijo servisnemu centru Activa, tel.: 05 666 12 56. Prodajno mesto ravna v skladu z navodili servisnega centra. Do ponovnega delovanja POS terminala prodajno mesto ne opravlja transakcij izplačila gotovine.