Za varnost vašega kartičnega poslovanja poskrbita čip in PIN...

Moj čip in PIN za podjetja in organizacije

Vsebina

Banke v sistemu Activa izdajajo naslednje plačilne kartice:

Sistem Activa poleg kartice Activa in kombiniranih kartic Activa sprejema tudi plačilne kartice ostalih kartičnih sistemov, za katere veljajo enake zahteve kot pri kombiniranih karticah Activa.

Med osnovne zahteve, ki jih je dolžno preveriti prodajno mesto pred sprejemom vsake plačilne kartice, uvrščamo zlasti:

V nadaljevanju predstavljamo opise vseh plačilnih kartic, ki jih izdaja sistem Activa, in podajamo njihove pomembne značilnosti.

Activa Maestro

Plačilne kartice Maestro izdajajo banke v Sloveniji in tujini, ki imajo licenco za izdajo kartice Maestro in so članice mednarodnega kartičnega sistema MasterCard International. Kartica omogoča nakup blaga in storitev na prodajnih mestih tako v Sloveniji kot tudi na vseh prodajnih mestih v tujini, ki imajo sklenjeno pogodbo za sprejem plačilne kartice Maestro, POS terminale in oznako Maestro.

Opis plačilne kartice Maestro (pametna kartica - čip)

 • Na zgornji sprednji oziroma spodnji desni strani kartice se nahajata logotip Maestro in čip. Poleg njega se na sprednji strani lahko nahajajo tudi drugi logotipi sistemov, kjer se kartica uporablja, vendar je za sprejem kartice na prodajnem mestu edini merodajni logotip Maestro.
 • Podlaga kartice nastopa v številnih oblikovnih različicah in je odvisna od banke izdajateljice kartice.
 • Na sprednji strani se lahko nahajajo naziv in logotip banke izdajateljice, številka računa, številka kartice, veljavnost kartice ter ime in priimek imetnika kartice.
 • Na hrbtni strani so magnetni zapis, podpisni trak s podpisom imetnika, logotipi sistemov, ki označujejo, kje se kartica lahko uporablja, ime banke lastnice kartice ter celotna ali delna številka kartice.

Opis plačilne kartice Maestro (magnetni zapis)

Opis plačilne kartice Maestro je enak opisu pametne plačilne kartice Maestro, razlika je v tem, da opis plačilne kartice z magnetnim zapisom ne vsebuje čipa.

Več informacij o kartici Activa Maestro

Activa MasterCard

Plačilne kartice MasterCard izdajajo banke v Sloveniji in tujini, ki imajo licenco za izdajo kartice MasterCard in so članice mednarodnega kartičnega sistema MasterCard International. Kartica omogoča nakup blaga in storitev tako na prodajnih mestih v Sloveniji kot tudi na vseh prodajnih mestih v tujini, ki imajo sklenjeno pogodbo za sprejem plačilne kartice MasterCard, POS terminale in oznako MasterCard.

Vrste plačilnih kartic MasterCard

Kartični sistem MasterCard obsega poleg že znanih plačilnih kartic (navadna, zlata, poslovna) še širok spekter plačilnih kartic, ki je poznan predvsem v tujini. Zaradi tega svetujemo, da se v primeru nepoznanih osnovnih zahtev kartice obrnete na servisni center Activa, ki vam bo na podlagi danih podatkov potrdil ali zavrnil ustreznost kartice.

Opis plačilne kartice MasterCard (pametna kartica - čip)

 • Kartica vsebuje logotip in hologram MasterCard ter čip.
 • Podlaga kartice nastopa v številnih oblikovnih različicah in je odvisna od banke izdajateljice kartice ter vrste kartice.
 • Kartica je veljavna do zadnjega dne v mesecu, ki je naveden na kartici.
 • Desno od datuma se nahaja varnostni znak (v sredini leta 2006 ne bo več obvezen).
 • Na sprednji strani so vtisnjeni zaporedje 16 števil – PAN, ime in priimek imetnika kartice ter ime banke izdajateljice kartice. Pod celotno številko kartice (PAN) je vpisana 4-mestna šifra izdajatelja kartice.
 • Na hrbtni strani so magnetni zapis, podpisni trak s podpisom imetnika, logotipi sistemov, ki označujejo, kje se kartica lahko uporablja, ime banke lastnice kartic in 7-mestna številka, katere zadnje 3 številke predstavljajo CVC2 kodo.

Opis plačilne kartice MasterCard (magnetni zapis)

Opis plačilne kartice MasterCard ustreza opisu pametne plačilne kartice MasterCard, razlika je v tem, da opis plačilne kartice z magnetnim zapisom ne vsebuje čipa.

Več informacij o kartici Activa MasterCard

Activa Visa

Plačilne kartice Visa izdajajo banke v Sloveniji in tujini, ki imajo licenco za izdajo kartice Visa in so članice mednarodnega kartičnega sistema Visa. Kartica omogoča nakup blaga in storitev na prodajnih mestih tako v Sloveniji kot tudi na vseh prodajnih mestih v tujini, ki imajo sklenjeno pogodbo za sprejem plačilne kartice Visa, POS terminale in oznako Visa.

Vrste plačilnih kartic Visa

Kartični sistem Visa obsega poleg že znanih plačilnih kartic (navadna, zlata, poslovna) še širok spekter plačilnih kartic, ki je poznan predvsem v tujini. Zaradi tega svetujemo, da se v primeru nepoznanih osnovnih zahtev kartice obrnete na servisni center Activa, ki vam bo na podlagi danih podatkov potrdil ali zavrnil ustreznost kartice.

Opis plačilne kartice Visa (pametna kartica - čip)

 • Kartica vsebuje logotip, hologram Visa ter čip.
 • Podlaga kartice nastopa v številnih oblikovnih različicah in je odvisna od banke izdajateljice kartice ter vrste kartice.
 • Kartica je veljavna do zadnjega dne v mesecu, ki je naveden na kartici.
 • Desno od datuma se nahaja varnostni znak.
  Na sprednji strani so vtisnjeni zaporedje 16 števil (PAN), ime in priimek imetnika kartice ter ime banke izdajateljice kartice. Pod celotno številko kartice (PAN) je vpisana 4-mestna šifra izdajatelja kartice.
 • Na hrbtni strani so magnetni zapis, podpisni trak s podpisom imetnika, logotipi sistemov, ki označujejo, kje se kartica lahko uporablja, ime banke lastnice kartic in 7-mestna številka, katere zadnje 3 številke predstavljajo CVV2 kodo.

Opis plačilne kartice Visa (magnetni zapis)

Opis plačilne kartice Visa se ujema z opisom pametne plačilne kartice Visa, razlika je v tem, da opis plačilne kartice z magnetnim zapisom ne vsebuje čipa.

Več informacij o kartici Activa Visa

Activa Visa Electron

Plačilne kartice Visa Electron izdajajo banke v Sloveniji in tujini, ki imajo licenco za izdajo kartice Visa in so članice mednarodnega kartičnega sistema Visa. Kartica omogoča nakup blaga in storitev na prodajnih mestih tako v Sloveniji kot tudi na vseh prodajnih mestih v tujini, ki imajo sklenjeno pogodbo za sprejem plačilne kartice Visa Electron, POS terminale in oznako Visa Electron.

Vrste plačilnih kartic Visa Electron

 • Navadna elektronska kartica (Visa Electron)
 • Poslovna elektronska kartica (Visa Business Electron)

Opis plačilne kartice Visa Electron (pametna kartica - čip)

 • Kartica vsebuje logotip Visa Electron in napis »Electronic use only«. Napis pomeni, da se kartica uporablja izključno prek POS terminala.
 • Kartica vsebuje čip.
 • Podlaga kartice nastopa v številnih oblikovnih različicah in je odvisna od vrste plačilne kartice.
 • Kartica je veljavna do zadnjega dne v mesecu, ki je naveden na kartici.
 • Na sprednji strani so vtisnjeni zaporedje 16 števil (PAN), ime in priimek imetnika kartice, ime banke izdajateljice kartice ter 4-mestna šifra izdajatelja.
 • Na hrbtni strani so magnetni zapis, podpisni trak s podpisom imetnika, logotipi sistemov, ki označujejo, kje se kartica lahko uporablja, ime banke lastnice kartic in 7-mestna številka, katere zadnje 3 številke predstavljajo CVV2 kodo.

Opis plačilne kartice Visa Electron (magnetni zapis)

Opis plačilne kartice Visa Electron ustreza opisu pametne plačilne kartice Visa Electron, razlika je v tem, da opis plačilne kartice z magnetnim zapisom ne vsebuje čipa.

Več informacij o kartici Activa Visa Electron

Več informacij o kartici Activa Visa Electron - Obrtnik OZS

Activa

Plačilna kartica Activa je domača plačilna kartica, ki jo izdajajo banke članice sistema Activa. Naziv banke izdajateljice se nahaja na sprednji strani kartice. Kartico se sprejema le na prodajnih mestih v Sloveniji, ki imajo sklenjeno pogodbo za sprejem plačilne kartice Activa z eno izmed bank članic sistema Activa.

Opis plačilne karticeActiva

 • Kartica vsebuje logotip Activa.
 • Podlaga kartice nastopa v temno/svetlo modri oblikovni različici in je odvisna od izdaje kartice s čipom ali brez.
 • Na sprednji strani je ime banke izdajateljice kartice, vtisnjeno je zaporedje 17 števil, ki predstavljajo oznako banke izdajateljice in serijsko številko kartice. Spodaj levo je serijska številka kartice ter ime in priimek imetnika kartice.
 • Kartica je veljavna do zadnjega dne v mesecu, ki je naveden na kartici v obliki MMLL.
 • Na hrbtni strani so magnetni zapis, podpis imetnika in ime banke lastnice kartice.

Več informacij o kartici Activa